Hướng dẫn cài đặt

1.Cài đặt phần mềm kê khai VNPT-BHXH

a.Cài đặt cho máy dùng Win 7

- Vào trang web vnpt-bhxh.vn trong mục tải phần mềm. Để tải file cài đặt VNPT-BHXH.exe về.

- Chạy file VNPT-BHXH.exe để thực hiện quá trình cài đặt.

- Màn hình cài đặt hiển thị, chọn Tiến.

 

Hướng dẫn cài đặt

 

- Chọn nơi cài đặt VNPT-BHXH, mặc định cài đặt trên ổ C sau đó ấn Cài đặt.

 

Hướng dẫn cài đặt

 

- Trên màn hình thông báo, chọn Tiến để bắt đầu quá trình cài đặt.

 

Hướng dẫn cài đặt

 

- Kết thúc quá trình cài đặt, ấn Hoàn thành.

 

Hướng dẫn cài đặt

 

 

b.Cài đặt cho máy dùng Win XP

Chú ý: với máy dùng Win XP phải cài đặt .Net Framework 3.5 hoặc 4.0.

- Thực hiện cài đặt như mục a.

- Nếu quá trình cài đặt không thành công, báo lỗi máy chưa cài đặt .Net Framework thì thực hiện các bước sau:

+ Vào trang web http://vnpt-bhxh.vn trong mục tải phần mềm, click chọn vào đường link Bộ công cụ hỗ trợ cài đặt máy XP..

+ Giải nén file hotrocaidatXP.rar ra 1 thư mục.

 

Hướng dẫn cài đặt

 

+ Chạy file cài đặt WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe.

+ Chạy file dotnetfx35.exe để thực hiện quá trình cài đặt .Net Framework 3.5. Sau đó khởi động lại máy.

+ Sau khi khởi động lại máy, thực hiện cài đặt như các bước nêu trong mục a.

Tiếp Nhận Đăng ký Dịch Vụ

Mr.Văn Nam
 
0919.8899.48
 
 

Bảo Hiểm Xã Hội Vnpt