Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

 
Hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm khai BHXH-VNPT
Thông tin hệ thống
Đăng ký giao dịch BHXH điện tử
Các thủ tục kê khai trên phần mềm
102. Cấp thẻ BHYT bắt buộc
103. Thu BHXH, BHYT bắt buộc
106. Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn
201. Đăng ký BHXH, BHYT tự nguyện
202. Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT, đăng ký tham gia
203. Hoàn trả tiền đóng BHYT, BHXH tự nguyện
302. Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH
303. Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH
305. Cấp lại sổ BHXH do mất
306. Cấp sổ BHXH do hư hỏng
311. Điều chỉnh quá trình đã được chốt xác nhận trên sổ BHXH
401. Cấp lại, đổi thẻ BHYT, do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng - Thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT
402. Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh
Danh mục thông tin nhân sự
Danh mục phòng ban
Danh mục chức vụ
Danh mục chức danh
Danh mục trình độ
Danh mục hợp đồng lao động
Danh mục tôn giáo
Quản lý nhân sự
Kết xuất báo cáo
Chức năng phần mềm khai 
Thông tin hệ thống
Đăng ký giao dịch BHXH điện tử
Các thủ tục kê khai trên phần mềm
Danh mục thông tin nhân sự
Danh mục phòng ban
Danh mục chức vụ
Danh mục chức danh
Danh mục trình độ
Danh mục hợp đồng lao động
Danh mục tôn giáo
Quản lý nhân sự
Kết xuất báo cáo
Video hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm khai BHXH VNPT
Đăng ký tài khoản VNPT BHXH
Đăng ký giao dịch BHXH điện tử
Kê khai, ký và gửi hồ sơ
 
 
 
 

Tiếp Nhận Đăng ký Dịch Vụ

Mr.Văn Nam
 
0919.8899.48
 
 

Bảo Hiểm Xã Hội Vnpt