Tài liệu mẫu biểu

Tài liệu mẫu biểu

Stt Tên văn bản Link tải
1 Giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ kê khai BHXH qua mạng Tải miễn phí 
2 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ VNPT-I-VAN Tải miễn phí 
3 Quy trình cung cấp kê khai BHXH qua mạng VNPT-IVAN Tải miễn phí 

Tiếp Nhận Đăng ký Dịch Vụ

Mr.Văn Nam
 
0919.8899.48
 
 

Bảo Hiểm Xã Hội Vnpt