Tải phần mềm

1. Bản cài đặt VNPT-BHXH cho Ha Noi

2. Bản cài đặt VNPT-BHXH 2.0 cho Windows

3. Bản cài đặt VNPT BHXH SignOffline

4. Tool hỗ trợ mở file office 2007

5. Net Framework 4

6. Microsoft Excel Viewer for free

Lưu ý: Thành phần bổ sung cho Windows XP cần chạy trước khi cài phần mềm Khai BHXH VNPT

Tiếp Nhận Đăng ký Dịch Vụ

Mr.Văn Nam
 
0919.8899.48
 
 

Bảo Hiểm Xã Hội Vnpt