Tin Tức Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều đã đóng Bảo Hiểm Xã Hội cho người lao động. Không chỉ đi làm mới phải đóng bảo hiểm xã hội, khi đi học trong các trường học, học sinh sinh viên đều bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội.

Kê khai bảo hiểm vnpt sẽ gửi tới quý khách hàng những thông tin về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc: 

* Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc: là người công dân lao động Việt Nam thuộc các đối tượng:

- Công nhân, viên chức, công an nhân dân, công nhân quốc phòng, sỹ quan, dân quân chuyên nghiệp,....

- Các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp

- Các cơ quan tổ chức quốc tế hoạt động trên đất nước Việt Nam, các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể có sử dụng người lao động có hợp đồng kinh tế và trả lương cho người lao động mà mình thuê mướn.

* Mức đóng Bảo Hiểm Xã Hội ( 26%)

 - Đối với người lao động: tiền đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng và mức đóng của người lao động ( trừ vào lương của người lao động ) là : 8%

- Đối với người sử dụng lao động: mức đóng bảo hiểm cho người lao động là 18%, được tính trên tổng quỹ lương tiền lương.

 Quyền và trách nhiệm của mọi người khi tham gia BHXH :

* Quyền của người tham giao lao động.

– Quyền: Sẽ được cấp sổ BHXH; nhận sổ BHXH khi đã nghỉ hưu; nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời; hưởng bảo hiểm y tế khi đã nghỉ hưu, nghỉ việc được hưởng trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hàng tháng; có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nếu có và có quyền khiếu nại, tố cáo về BHXH, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được miễn thuế.

- Trách nhiệm: Phải đóng đầy đủ, kịp thời bảo hiểm xã hội theo quy định; lập hồ sơ BHXH; bảo quản sổ BHXH và các chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Bảng giá kê khai bảo hiểm điện tử

* Quyền và trách nhiệm của người thuê lao động:

- Quyền: có quyền từ chối thực hiện những việc không đúng quy định về BHXH, được phép khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và các quyền khác theo quy định của pháp luật ban hành.

- Trách nhiệm: Người thuê lao động phải đăng ký đầy đủ số lao động cho các những thuộc diện tham gia BHXH; đóng đầy đủ số tiền BHXH cho số lao động của đơn vị và hàng tháng trích từ tiền công, tiền lương của người lao động để thực hiện đóng cho cơ quan BHXH cùng với phần đóng bảo hiểm xã hội của người thuê lao động theo quy định; quản lý sổ bảo hiểm xã hội; trả sổ BHXH cho người lao động khi đã không còn làm việc cho người thuế lao động; lập hồ sơ để cấp sổ và hưởng BHXH; trả trợ cấp BHXH cho người tham gia lao động; giới thiệu cho người lao động đi kiểm tra mức suy giảm khả năng lao động để được hưởng BHXH; cung cấp các tài liệu, thông tin khi được yêu cầu.

* Quyền và trách nhiệm của t/c bảo hiểm xã hội

- Quyền: Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội với những trường hợp không đúng quy định; kiểm tra việc đóng BHXH và từ chối những khoản đóng BHXH không đúng quy định; chi trả các chế độ BHXH; kiến nghị thực hiện trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi chính sách và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH; quản lý quỹ bảo hiểm xã hội của người tham gia.

- Trách nhiệm: Tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội với người tham gia; thực hiện cấp sổ BHXH, thu bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ BHXH và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; quản lý, sử dụng quỹ BHXH theo quy định và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan về BHXH.

>>>> Kê khai mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan của mình.

Tiếp Nhận Đăng ký Dịch Vụ

Mr.Văn Nam
 
0919.8899.48
 
 

Bảo Hiểm Xã Hội Vnpt